Jula kommer, mamma!!

Tegning: Morten Mørland

Tegning: Morten Mørland

Er det for mye å be om?

Vet du hvilken dag det er? Du har vel ikke tid til å sitte ned og lese avisen nå? Continue reading