Hvorfor vi gjør dette?

Hvorfor tar vi fire måneders ulønnet permisjon fra to godt betalte jobber, leier ut hus og båt, tar ungene ut av skole og barnehage? Continue reading