Vi gikk akkurat glipp av festen!

Cuba og USA snakker sammen igjen! Akkurat nå har det blitt åpnet opp for vennskap igjen etter over 50 år med boikott. Og det måtte selvfølgelig skje rett etter at vi hadde forlatt landet. / Cuba and USA are talking! After over 50 years with cold cold war, they are once again trying to be friends. Typical – this had to happen right after we had left the country..  

Barack Obama annonserer både et diplomatisk – og handelssamarbeid mellom de to landene som ikke har vært på talefot siden 1961. En ny revolusjon er over landet som siden 1959 har gjort ting på sin helt egne måte da Fidel Castro og cubanerne tok makten tilbake etter at amerikanerne hadde overtatt mye av landområdene i landet. Her fra Mexico kan vi bare lese om feiringen de har i landet vi har tilbragt de tre siste månedene i. http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Na-far-amerikanerne-kjope-cubanske-sigarer-7831143.html

og her: http://www.vgtv.no/#!/video/105574/sending-usa-legger-om-cuba-politikken hvor for øvrig min venn, og Latin-Amerikaekspert, Jørgen Yri Sørlie blir intervjuet.

Landet som både vi og de cubanske vennene våre så mange ganger over et glass rom, har snakket om, og spådd hvilken retning det går i. For alle var enige i at noe måtte skje. Sånn som den økonomiske tilstanden har vært, hvor folk har vært nødt til å lure til seg ekstra penger på ulovlig vis for å overleve, kunne det ikke fortsatt. Heller ikke det faktum at bare rike og turister har råd til å være på internett, fordi det koster en dagslønn for en time nettsurfing. Nå skal dette bli både billigere og bedre i følge Obama. Er det mulig at annerledeslandet er i ferd med å forvitre? Hva skjer om USA enda en gang overtar landet og innfører Big Mac og SUVer til alle? I så fall er jeg glad for at jeg har fått oppleve å farte landet rundt i gamle amerikanske biler fra 50-tallet, med åpne vinduer og enda mer åpne cubanere bak rattet.

Taxi gjennom Cuba. Foto: Birte Runde

Taxi gjennom Cuba. Foto: Birte Runde

IMG_1880

Taxi gjennom Cuba. Foto: Birte Runde

Men selv en nostalgiker skjønner at cubanere ønsker seg en fremtid. Akkurat ordet fremtid lokker alltid frem et høylytt stemmeleie hos cubanere jeg har snakket med. For nåtiden dyrkes med musikk og dans, mens fremtiden ligger der som en uviss tåke. Vil det bli nok penger til familien denne måneden? Vil bilen holde i dag også, eller må jeg gå på leting etter en ny viftereim? Hva er vitsen med å ta utdanning når det er mer lønnsomt å kjøre turister i taxi enn å jobbe som lege?

Det blir spennende å se hva som skjer nå som USA og Cuba er i dialog. Jeg håper bare mange av verdiene cubanere har, kan være noe amerikanerne kan lære av også. Og at cubanerne får en fremtid som de såvisst fortjener. Nå har de vært mer enn tålmodige i over 50 år. Den gamle revolusjonen har kommet så langt den kan. Nå begynner en ny. Men forhåpentligvis med noe av Che Guevara og Fidel Castros tanker med seg.

Viva la revolution nueva!

Che Guevara er fortsatt god reklame langs veiene. Foto: Birte Runde

Che Guevara er fortsatt god reklame langs veiene. Foto: Birte Runde

English version: Barack Obama is annonuncing both a diplomatic – and a trade agreement with the country they have not been talking with since 1961. A new revolution is laying over the country – the dissentient country, who have had its own way of doing things since Fidel Castro on behalf of the cubans claimed their own country back, after the americans had been providing themselves with a huge amount of land.

Here from Mexico, we can only read about the celebrations in Cuba these days. The place we have been living in for the last 3 months. The country we and our cuban friends so many times have been talking about over a glass of rum. What kind of direction would it take? All of us had an agreement that a change was the only way, considered the condition the people were living under – or more the less, the lack of condition.

Cause none of them managed to survive in a legally way. Everyone of them had to trick and sneak for getting enough money to feed their family.

And Internet is only for the minority – the richer part of the people. And for tourists. An hour on Internet cost a daily salary.

Obama claims that the Internet will be better and cheaper. Is it possible that the differentthinking-country is on its way to crumble into its conformity? What if USA once again is taking over the country with Big Macs and SUV-cars to everyone? In that case I´m glad I took the roadtrip cross the country in an old American car from the 50´s, with wide open windows and even more opened cuban behind the steering.

But even a nostalgic person knows that even the cubans wishes a future. The word future always get Cubans speak even more loudly than usual. When the present time is covered with music and dance, is the future buried in a fog of uncertainty and lack of initiative. Will the salary be enough for my family this month? Will my car keep rolling one more day, or do I have to begin the huge search for a fan belt? What´s the point of study medicine, when I will earn more money in driving tourists in a taxi.

It will be interesting following Cuba these days. I do hope that many of the valuable thoughts and way of Cuban living, will be transferred to the Americans. And that the Cubans will have a future they so absolutely deserve.

They have been more than patient – in more than 50 years. The old revolution has come to an end. The new one has started. But hopefully with some of Che Guevara and Fidel Castros ideology.
Viva la revolution nueva!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s